Střevní mikrobiom u dětí s autismem

Jednou z oblastí v našem těle, kde mají bakterie významný vliv, jsou střeva. Bakterie v našich střevech se nazývají střevní mikrobiom a jsou tak důležité, že jsou často označovány jako náš „druhý

Vitamínové a minerální doplňky mohou pomoci snížit agresivní chování u dětí

Nadměrné agresivní chování dětí a dospívajících narušuje mnoho aspektů života, včetně rodinných, sociálních a studijních aktivit. Dlouhodobá přítomnost závažné agrese může vést k psychiatrickým poruchám, včetně poruchy opozičního vzdoru, poruchy chování, poruchy

Translate »
Vyberte měnu