Strukturované rutiny dětí s autismem a a ADHD

V rušném životě dětí s poruchou autistického spektra (PAS) a s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je důležitost strukturovaného denního režimu zásadní. Rutina může být základem předvídatelnosti, která může být neuvěřitelně uklidňující,

Střevní mikrobiom u dětí s autismem

Jednou z oblastí v našem těle, kde mají bakterie významný vliv, jsou střeva. Bakterie v našich střevech se nazývají střevní mikrobiom a jsou tak důležité, že jsou často označovány jako náš „druhý

Vitamínové a minerální doplňky mohou pomoci snížit agresivní chování u dětí

Nadměrné agresivní chování dětí a dospívajících narušuje mnoho aspektů života, včetně rodinných, sociálních a studijních aktivit. Dlouhodobá přítomnost závažné agrese může vést k psychiatrickým poruchám, včetně poruchy opozičního vzdoru, poruchy chování, poruchy

ADHD u žen

Podle odhadů je diagnostikováno pouze 20% dospělých s ADHD a existuje důvod se domnívat, že u žen je toto číslo ještě nižší. Pochopení poruchy pozornosti (ADD) a ADHD u žen, může otevřít

Translate »
Vyberte měnu