Agresivita vs. spánek aneb nedostatek spánku vede ke zvýšené agresivitě u dětí s autismem

V minulém článku jsme se zaměřili na potraviny vedoucí ke zlepšení spánku u dětí. Dnes se zaměříme na to, jaký vliv má nedostatek spánku u dětí s autismem na kvalitu života dětí a rodičů.

Spánek pro děti s autismem je alfa omega

U dětí s poruchou autistického spektra (PAS) je vysoké riziko poruchy spánku a chování. Vztah mezi těmito obtížemi však není zcela objasněn. Současná studie zkoumala vztahy mezi konkrétními typy spánku a problémy s chováním u 81 dětí s poruchou autistického spektra. Problémy se spánkem byly významně spojeny s fyzickou agresivitou, podrážděností, nepozorností a hyperaktivitou.

A není divu, vezměte si to jen u sebe samotných, když jste dlouhodobě nevyspalí, jste také mnohem více podrážděnější, než když spíte kvalitně a dostatečně. Dlouhodobá porucha spánku tak skutečně vede k agresivnějšímu chování u všech zdravých lidí, na to pravděpodobně nejsou potřeba ani žádné studie.

U dětí s autismem je tedy v souvislosti s agresivitou a různými behaviorálními metodami nejdříve nutné začít u kvalitního spánku. V průběhu celého života se u autistů objevuje symptomatologie, která souvisí s jejich diagnózou, včetně zvýšené míry denního chování (např. stereotypie, sebepoškozujícího chování a agrese) a psychopatologie (např. porucha pozornosti s hyperaktivitou, úzkost a deprese). Kromě tohoto vzájemně souvisejícího chování a psychopatologie se u autistických dětí, dospívajících a dospělých trvale projevují nejrůznější problémy se spánkem (např. nespavost, zkrácená celková doba spánku, zvýšená latence nástupu spánku, noční buzení atd.) Dřívější i současný výzkum nadále popisuje vzájemnou souvislost mezi těmito projevy denního chování, psychopatologií a problémy se spánkem u autistických jedinců.

Zaměřte se u svých dětí na kvalitní spánek

Kvalitní spánek znamená usnout, zůstat spát a mít dostatek hlubokého spánku. Všechny děti, včetně dětí s autismem, potřebují dostatek kvalitního spánku pro svůj růst, vývoj a učení.

Níže uvedené tipy mohou pomoci všem dětem, včetně dětí s autismem, lépe spát. Pomáhají dětem osvojit si zdravé denní návyky a návyky před spaním, které podporují spánek.

 1. Nastavte si režim před spaním
 2. Nastavte pravidelný a vhodný čas spánku
 3. Nastavení zdravých spánkových asociací
 4. Vytvoření bezpečného a pohodlného prostředí pro spánek
 5. Vyhněte se kofeinu, obrazovkám a vzrušení před spaním
 6. Jezte správné množství jídla ve správnou dobu během dne
 7. Dostatek fyzické aktivity během dne
 8. Během dne nechte spát dítě max. 20 minut a ne déle
 9. Užívejte doplňky stravy před spaním (L-tryptofan, Kozlík lékařský (Valerian), meduňka)
 10. Vyhněte se užívání hormonů = Melatonin! Krátkodobě skutečně pomůže, ale z dlouhodobého hlediska to není dobrá cesta, snižuje se jeho účinek, až dítě nespí vůbec (melatonin = hormon spánku, který by se měl vytvářet samočinně v organismu např. z L- Tryptofanu a jiných látek)
 11. Kvalitní postel a matrace
Translate »
Vyberte měnu