Spouštěče agresivního chování u dětí s autismem

Řada zpráv ve sdělovacích prostředcích podrobně popisuje fyzické nebo dokonce sexuální útoky dětí s autismem nebo mentálním postižením. V některých případech utrpěly oběti vážná poranění hlavy.

Zároveň rodiče dětí s mentálním postižením hovoří o svých pocitech úzkosti a bezmoci.

I když “neurotypické” děti mohou mít také sklony k agresivnímu chování, zdá se, že u dětí a mladých lidí s neurovývojovými poruchami (autismus, ADHD, apod.) je častější a intenzivnější.

Co je spouští? Opravdu agresivní chování u dětí s autismem narůstá? Co lze udělat pro jeho prevenci?

Neverbální autista, který se snaží komunikovat

Za každým chováním, ať už je vhodné nebo nebezpečné, se skrývá dítě, které se snaží, co nejlépe sdělit svou oprávněnou potřebu. A u dětí s autismem mají záchvaty a agresivní chování vždy nějakou podstatu. Snaží se něco sdělit: přání, odmítnutí, potíže s porozuměním, žádost o pomoc, smyslové přetížení nebo emoce.

“Nevhodné chování je většinou prostředkem komunikace člověka, který to nedokáže vyjádřit mluveným slovem: objevuje se, když dítě nemá jiný způsob, jak získat to, co chce, nebo se vyhnout tomu, co nechce.

Výbuchy jsou špičkou ledovce, jsou to známky tísně, které signalizují neschopnost dítěte vyjádřit své potřeby, dát najevo své porozumění nebo pochopit ostatní.

Jak si poradit s agresivním chováním u autistických dětí?

Pro začátek se doporučuje si udělat takovou malou domácí analýzu, co většinou vede k nevhodnému chování a co jej spouští za situace. Jakmile se zjistí, co je spouštěčem chování, lze najít konkrétní řešení. Například pokud si všimnete, že chování vašeho dítěte začíná být nevhodné, když musí projít hlučnou chodbou, aby se dostalo do své třídy, řešením mohou být sluchátka s tlumením hluku. Pokud je vaše neverbální dítě frustrované, protože má potíže s komunikací, můžete mu zkusit dát piktogramy, pomocné mobilní aplikace nebo jiné předměty.

Nejdůležitější je vždy včasné intervence, která pomůže zabránit eskalaci agresivního chování. Je snazší zvládnout tříleté nebo čtyřleté dítě, které vás bije, než patnáctileté. Chování se s věkem dítěte stále více zakořeňuje.

Digitální aplikace

Současná věda hledá celou řadu způsobů, jak zlepšit či eliminovat agresivní chování u autistických dětí. My se zaměříme na dva nejvíce osvědčené přístupy. Jedná se o moderní digitální aplikace vyvinuté pro autistické děti a speciální doplňky stravy, jejich složení odpovídá terapeutickým účinným dávkám pro celkové zklidnění organismu, jako je například Autisil Junior.

Na poli digitálního světa vzniká obrovská příležitost s rozvojem mobilních aplikací a umělé inteligence. Tato oblast se především rozvinula v posledních letech v USA. Pro české rodiče a jejich děti tak benefit v podobě anglickáých aplikací úplně nepřínáší to, co by mohl. V souvislsoti s tímto rozvojem anlicky namluvených pohádek, příběhů a speciálních autistických aplikací, mnohdy děti po letech mluví anglicky a česky ne.

V USA nedávno spustili online platformu s názvem OpenIWT, která pomáhá rodičům dětí s vývojovými poruchami omezit obtížné chování v domácím prostředí. Vyvinuli aplikaci pro chytré hodinky, která pomáhá odhalit včasné varovné příznaky problémového chování. Aplikace odhalí potenciální výbuchy chování pomocí měření fyziologických reakcí, jako je srdeční tep, teplota a tepelná vodivost.

Cílem je upozornit příslušné osoby a zabránit výbuchům ještě před jejich začátkem. V ideálním případ by se tento nástroj mohl využít ke zlepšení klinické léčby a k minimalizaci rizika zranění.

Dietní intervence u dětí s autismem

Co se týká doplňků stravy, je jich dnes celá řada, nicméně většina z nich je terapeuticky naprosto neúčinná, jen dobře chutnají a obsahují především cukr (fruktózu). Vždy je ale důležité jejich účinné složení, vzájemná kompatibilita, množství dávky a kvalita konkrétních složek. Mezi nejvíce účinné složky patří zcela jistě tyto druhy aminokyselin GABA, L-Theanin, L-Tyrosin a L-Tryptofan. Tyto aminokyseliny musí být ale doplněné o vhodné vitamíny a minerály, aby to mělo požadovaný účinek, a navíc ve správném množství.

Naprosto nevhodné při agresivním chování je přítomnost cukru ve stravě u dětí. Bohužel cukr dnes najdeme skoro všude u řady potravin, např. v oblíbeném bílém rohlíku. Je tak velmi těžké pro rodiče přejít na stravu bez cukru a ideálně bez lepku a laktózy. Doplňováním chybějících minerálů, vitamínů a aminokyselin u dětí s autismem je dobrou volbou především proto, že ji jejich metabolismus lépe začne fungovat a jsou pak schopni veškeré nevhodné potraviny včetně cukru lépe zpracovat. Komplexní vitamíny, minerály a aminokyseliny v terapeutických dávkách naleznete v našem produktu Autisil Junior.

Translate »
Vyberte měnu