ADHD u žen

Podle odhadů je diagnostikováno pouze 20% dospělých s ADHD a existuje důvod se domnívat, že u žen je toto číslo ještě nižší. Pochopení poruchy pozornosti (ADD) a ADHD u žen, může otevřít dveře k řešení problémů, které by mohly být považovány za neřešitelné.

Co je porucha pozornosti (ADD) a ADHD?

V roce 1996 začali lékaři používat termín ADHD pro všechny poruchy pozornosti. Zatímco dříve se mezi nimi rozlišovalo, nyní se porucha pozornosti (ADD attention-deficit disorder) a porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD attention-deficit hyperactivity disorder) řadí pod pojem ADHD. V závislosti na příznacích mohou lidé s diagnózou ADHD spadat do následujících typů: nepozorný, hyperaktivní/impulzivní nebo kombinovaný typ ADHD.

Co způsobuje ADD a ADHD?

Studie zkoumají, zda je ADHD u dospělých pokračováním nediagnostikovaného ADHD v dětství, nebo zda je způsobeno něčím v pozdějším věku. Celá záležitost je složitější, protože vědci nenašli jednu konkrétní příčinu ADHD bez ohledu na věk pacienta.

Studie však poukazují na několik stavů, které by mohly způsobovat typické příznaky ADD a ADHD u žen, mužů i dětí, včetně

následující:

 • užívání drog a alkoholu během těhotenství
 • Genetika
 • nedostatečná prenatální výživa
 • duševní onemocnění v rodině (např. úzkost nebo deprese)
 • Poranění mozku
 • Nedostatečná výživa v raném věku

Některé případy ADHD u dospělých se rozšíří z nediagnostikované ADHD v dětství, ale je možné, že se ADHD vyvine i v pozdějším věku. ADHD v dospělosti může být způsobeno:

 • Expozice toxinům
 • Nadměrná konzumace alkoholu
 • Poranění mozku
 • Pozdější diagnóza
 • Trauma

Jak se liší ADHD u žen?

Přestože běžné příznaky ADD a ADHD u žen se projevují stejně jako u mužů, má se za to, že ADHD je výrazně poddiagnostikováno. Jedním z charakteristických rysů ADHD je naprostá zahlcenost, což souvisí s tím, že ženy často vstupují do role pečovatelky. Vzhledem k dnešním nárokům na kariéru, rodinu, domácnost, společenský život a životní styl je pochopitelné, proč se běžné příznaky ADHD spojují s přetížením.

Dynamika vztahů

Ženy s ADHD mohou více přemýšlet o tom, zda jsou dostatečně dobré přítelkyně, manželky, matky a zaměstnankyně. Často se cítí neschopné splnit jednoduché úkoly, jako je pečení sušenek na třídní akci nebo včasný příchod. To může v očích druhých působit jako bezohlednost, což otevírá dveře negativní zpětné vazbě.

Sociální dynamika

Ženy s ADHD mohou být vnímány jako upovídané a společenské, ale vnitřně je sociální situace zahlcuje. Pokud ženu s ADHD téma rozhovoru nezajímá, můžete pozorovat, že je žena nepřítomná.

Proč je ADHD u žen nedostatečně diagnostikována?

Existují tři typy ADHD:

 1. Inattentive
 2. hyperimpulzivní a hyperaktivní
 3. Kombinované

Obecně platí, že když se řekne ADHD, vybaví se lidem hyperaktivní typ, který se projevuje vysokou energií a impulzivním chováním. Ženy s ADHD však nejčastěji trpí nepozorným typem ADHD, který se projevuje prostořekostí nebo zapomnětlivostí.

Mnoho žen s ADHD má však nepozorný typ, jehož příznaky jsou často mylně považovány za povahové rysy. Inatenzivní ADHD se vyznačuje „roztěkanou“ energií, která může způsobit, že pacientka působí nezaujatě nebo je „uzavřená ve svém vlastním světě“. Místo toho, aby jejich vnější svět vypadal chaoticky a plný energie, může se jejich mysl rozbíhat do milionu různých směrů.

Protože většinu lidí nenapadne patologizovat to, co považují za povahové rysy, je nepozorná ADHD pravděpodobně poddiagnostikována. Diagnóza není zásadní, zejména pokud příznaky nezasahují do života. Pro některé však diagnóza představuje rámec, který jim umožní zlepšit určité aspekty života, získat kontrolu a dosáhnout cílů, které se jim dříve zdály nedosažitelné.

Běžné příznaky ADHD (a ADD) u žen

Protože ženy mohou trpět nepozorností, hyperaktivitou nebo kombinovaným typem ADHD, je důležité si uvědomit, že příznaky se u jednotlivých osob liší.

 • Zapomínání na schůzky
 • Neustálé pozdní příchody na schůzky
 • Nevhodné návyky při utrácení
 • Neorganizovaný domov a pracovní prostory
 • Neschopnost dokončit „jednoduché“ každodenní úkoly
 • Obecná zapomnětlivost
 • Neschopnost soustředit se
 • Neklid
 • Nadměrná upovídanost
 • Dlouhé odbočky při mluvení
 • Krátká pozornost
 • Malý myšlenkový/sociální filtr

Podpora pro ženy s ADHD

Pokud rozpoznáte některé běžné příznaky ADD a ADHD u žen a zajímají vás dostupné zdroje, poraďte se s důvěryhodným lékařem nebo lékařkou. Mohou vás nasměrovat k pomoci a poskytnout kroky, jak lépe porozumět ADHD – a sobě samé.

Translate »
Vyberte měnu