Vitamínové a minerální doplňky mohou pomoci snížit agresivní chování u dětí

Nadměrné agresivní chování dětí a dospívajících narušuje mnoho aspektů života, včetně rodinných, sociálních a studijních aktivit. Dlouhodobá přítomnost závažné agrese může vést k psychiatrickým poruchám, včetně poruchy opozičního vzdoru, poruchy chování, poruchy pozornosti s hyperaktivitou, poruchy autistického spektra a poruch souvisejících s traumatem.

Neurochemické látky, jako je serotonin, dopamin, oxytocin, GABA a kortizol, mohou ovlivňovat agresivní chování modulací vývoje a fungování neuronů. Psychosociální intervence jsou považovány za první linii léčby agresivního chování. Psychiatrické léky se doporučují pouze v případě, že tyto intervence nevedou ke kontrole chování. Pro adaptivní regulaci agrese je nutný zdravý vývoj nervového systému, který zase závisí na stavu výživy organismu. Proto je pro optimální vývoj a fungování nervové soustavy nezbytný dostatečný příjem jak makroživin (sacharidů, bílkovin a tuků = aminokyselin), tak mikroživin (vitaminů a minerálů).

Studie

Vědci provedli opakovaný screening studií získaných z různých databází vědecké dokumentace. To vedlo k identifikaci 22 relevantních studií, které byly zahrnuty do konečné analýzy. Doplňky stravy byly definovány jako jakékoli vyrobené produkty obsahující mikronutrienty, makronutrienty nebo jejich kombinaci. Pokud jde o agresivní chování, přehled se zaměřil především na heteroagresi, včetně reaktivní i proaktivní agrese. Průměrná doba suplementace byla 14,8 týdne.

Sedm studií uvádí příznivé účinky výživových doplňků na agresivní chování dětí a dospívajících. V těchto studiích byly jako doplňky stravy použity vitaminy, minerály, aminokyseliny, omega-3 mastné kyseliny nebo kombinace těchto živin. Osm studií nezaznamenalo žádný významný přínos doplňků výživy na heteroagresivitu. V těchto studiích byl k suplementaci použit rybí olej (kyselina eikosapentaenová a kyselina dokosahexaenová), omega-3 mastné kyseliny a esenciální mastné kyseliny, vitamin D nebo L-tryptofan. Smíšené účinky nutriční suplementace byly zaznamenány v sedmi studiích. V těchto studiích byly jako doplňky použity vitamin B6, mastné kyseliny a vitaminy, omega-3 mastné kyseliny nebo karnitin.

Šest studií uvádí účinnost doplňků stravy při snižování deprese, zlepšování kvality života související se zdravím, posilování rodinného a sociálního fungování, snižování hyperaktivity, zvládání příznaků poruch autistického spektra a zvládání poruch pozornosti. Smíšené účinky suplementace na výsledky nesouvisející s agresí uvedlo 13 studií. Jedna studie však nezaznamenala žádný významný přínos.

Význam

Tento systematický přehled zdůrazňuje, že široká škála vitaminových a minerálních doplňků může mít příznivé účinky na snížení nadměrné heteroagrese u dětí a dospívajících. Z přehledu však vyplývá, že dostupné důkazy o účinnosti doplňků stravy s obsahem jednotlivých živin nejsou jednoznačné a že kvalita a kvantita důkazů o doplňcích stravy je nízká.

Jak uvádějí vědci, tento přehled se zaměřil pouze na doplňky stravy a nikoliv na běžnou stravu, která může mít na agresivní chování také vliv. Budoucí studie by se tedy měly zaměřit jak na stravovací návyky, tak na doplňky stravy, aby byly výsledky průkaznější.

Translate »
Vyberte měnu