Strukturované rutiny dětí s autismem a a ADHD

V rušném životě dětí s poruchou autistického spektra (PAS) a s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je důležitost strukturovaného denního režimu zásadní. Rutina může být základem předvídatelnosti, která může být neuvěřitelně uklidňující, protože nabízí pocit stability uprostřed smyslové a sociální nepředvídatelnosti jejich světa.

Přesto je běžné, že se rutina podceňuje, přičemž flexibilita a spontánnost v dětství mají často přednost. V tomto článku se budeme zabývat tím, proč je začlenění strukturovaných rutinních postupů nezbytné, a odhalíme, jaký transformační účinek mohou mít na každodenní prožívání u dětí s PAS a ADHD.

Proč je rutina pro děti s autismem a ADHD tak důležitá?

Strukturované rutinní postupy mohou být tajnou ingrediencí pro zvládání problémů, kterým čelí děti s poruchou autistického spektra a poruchou pozornosti s hyperaktivitou. Podívejme se na klíčové důvody, proč je zavedení strukturovaného režimu klíčové:

  1. Předvídatelnost a bezpečnost: Dobře strukturovaný den poskytuje předvídatelné prostředí, které může být pro děti s autismem a ADHD neuvěřitelně uklidňující, snižuje jim úzkost a usnadňuje orientaci ve světě.
  2. Soustředěná energie: Děti s autismem a ADHD mají často nadbytek energie a děti s poruchami autistického spektra mohou být jedinečně soustředěné, což může někdy vést k fixaci na zbytečné věci (hrají si s jednou věcí celou věčnost a nic jiného je nezajímá). Strukturovaný režim usměrňuje tyto vlastnosti do produktivních činností a zabraňuje smyslovému přetížení, které může vést k hyperaktivitě nebo intenzivnímu soustředění na méně prospěšné úkoly.
  3. Léčebné rozvrhy: Mnoho dětí s poruchami autistického spektra a ADHD užívá léky, které pro optimální účinnost vyžadují přísné dodržování rozvrhu. Strukturovaný režim zajišťuje, že léky jsou užívány důsledně, což je pro zvládání příznaků v průběhu dne zásadní.

Vytváření efektivních rutin

Nyní tyto poznatky rozdělíme do šesti účinných rutinních postupů:

  1. Zjednodušená ranní rutina: Svému dítěti s autismem nebo ADHD byste měli zajistit ráno bez shonu: tj. dostatek času na oblečení, výživnou snídani a chvilku klidu pro pozitivní naladění na celý den.
  2. Strukturovaný čas s účelnými přestávkami: Rozdělení dne na jasné úkoly a naplánované přestávky může zabránit vzteku u dětí s ADHD a udržet je v pozornosti.
  3. Plánovaná fyzická aktivita: pravidelný pohyb, jako je jízda na kole, tancování, skákání či jakýkoliv jiný pohyb, dokáže využít nadměrnou energii dítěte a zlepšit tak jeho soustředění, náladu a spánek.
  4. Podpůrný režim domácích úkolů: Rozdělení domácích úkolů na zvládnutelné úkoly a použití vizuálních pomůcek může změnit čas učení ze stresujícího na produktivní.
  5. Všímavost a přestávky ve škole: Pro regulaci emocí je důležité začít den hlubokým dýcháním nebo meditací a mít klidné místo pro relaxaci po škole.
  6. Uklidňující rituál před spaním: Důsledný rituál před spaním, například čtení při mírném osvětlení, může u dětí s autismem a ADHD výrazně zlepšit kvalitu spánku.

Pokud zjistíte, že tyto strategie by vám mohli prospět, nezapomeňte ale vždy na prvotní intervenci v podobě zdravého stravování a nápravy střevní výstelky včetně ozdravení mikrobiomu vašich dětí. Bez nutriční intervence jsou všechny ostatní činnosti neefektivní. Správná koncentrace vitamínů, minerálů a aminokyselin dokáže výrazně zlepšit náladu, soustředění a podpořit klidný spánek bez ospalosti – doplňky stravy tak doplní vaše úsilí o zajištění vyváženého a klidného dne pro vaše dítě.

Translate »
Vyberte měnu