Neverbálnost u dětí s autismem

Proč někteří autisté nemluví? Co je neverbální autismus?
Pokud jste se někdy setkali s někým, kdo trpí neverbálním autismem, možná jste si všimli, že vůbec nemluví nebo jen něco drmolí. To může být pro rodiče opravdu frustrující, protože se často diví, proč jejich dítě nemluví. Ve skutečnosti existuje několik různých důvodů, proč autisté nemusí mluvit. Podívejme se na několik z nich.

Autismus je spektrální porucha, což znamená, že se projevuje v širokém rozmezí

Neverbální autismus je onemocnění, které postihuje jednotlivé jedince různorodě, a jeho spektrální charakter umožňuje, aby se jeho příznaky a závažnost velmi lišily. U osob s autismem se mohou vyskytovat jak mírné potíže se sociálními komunikačními dovednostmi, tak závažnější změny, jako jsou potíže s porozuměním jazyka nebo kognitivní poruchy.

Někteří lidé s autismem jsou schopni mluvit, ale jiní ne

Jednu věc však lze říci s jistotou: někteří lidé s autismem jsou schopni komunikovat prostřednictvím řeči.

Pro ně to může být někdy výzva, protože se snaží najít správná slova nebo poskládat své myšlenky do souvislých vět. Na druhou stranu někteří jedinci nevykazují vůbec žádnou verbální komunikaci. Mohou se spoléhat spíše na neverbální gesta, jako je ukazování, mimika a řeč těla, aby dali najevo své záměry.

Jak podpořit osobu s neverbálním autismem

Existuje mnoho způsobů, jak podpořit osoby s autismem, které nemluví, například pomocí znakové řeči nebo alternativních forem komunikace.

Jednou z běžných a účinných metod je znaková řeč, která prostřednictvím jednoduchých fyzických znaků umožňuje lidem komunikovat hmatatelnějším způsobem než jiné formy komunikace.

Další alternativní formy, jako jsou obrázky a symboly, mohou být použity jako prostředky, které může osoba s autismem využít k lepšímu sdílení svých myšlenek a emocí.

Souvisí důvod s neverbálním autismem s poruchou mitochondrií?

Zdravotním stavem, který je společný pro autismus a který může způsobovat problémy s řečí, je mitochondriální dysfunkce. Výskyt mitochondriální dysfunkce u jedinců s autismem je vysoký. Pro ilustraci, současný výzkum naznačuje, že může být přítomna až u 80 % dětí s autismem.

Příznaky mitochondriální dysfunkce se liší. Zahrnují mimo jiné gastrointestinální potíže, bolesti hlavy, únavu, neohrabanost, pomalý kognitivní výkon, pomalou rychlost zpracování dat, opoždění vývoje nebo zpoždění růstu, záchvaty a další. Mnohé z těchto příznaků však můžete zmírnit pomocí mitochondriálního koktejlu podávaného v účinných dávkách.

Nedostatek mozkových folátů (CFD) může také způsobit nebo přispět k problémům s řečí u autistů. Jedná se o relativně nově zjištěnou poruchu, při které je v mozkomíšním moku nízký obsah 5-MTHF (5-metyltetrahydrofolátu), ale v krvi je normální nebo dokonce zvýšený obsah 5-MTHF. Jinými slovy, mozek nemá dostatek folátu pro správnou funkci. Mezi příznaky nedostatku mozkových folátů patří opožděný vývoj, potíže s řečí, problémy se spánkem, podrážděnost a další. Možnosti léčby zahrnují léky na předpis (Leucovorin, Deplin), vyřazení mléčných výrobků ze stravy, protože mléko savců blokuje receptory pro foláty a v neposlední řadě doplnění vitamínů, minerálů a aminokyselin pro podporu správné funkce mitochondrií.

Tělo totiž potřebuje dostatečné množství určitých vitaminů a živin, aby mohlo vykonávat určité funkce. Výjimkou není ani řeč. Dobrou zprávou je, že nedostatek vitamínů a živin lze často snadno odstranit.

Výživové a dietní intervence mohou zmírnit mnoho základních zdravotních problémů, které způsobují problémy s řečí u autistů.

Bezlepková dieta bez kaseinu

Jednou z nejjednodušších možností intervence několika zdravotních problémů, které způsobují problémy s řečí u autistů, je úprava stravy vašeho dítěte. Ve skutečnosti již více než dvacet let rodiče a lékaři uvádějí, že bezlepková dieta bez kaseinu (GFCF) je nejpříznivějším zásahem do řeči. Před lety byli rodiče za tato tvrzení vysmíváni, ale to už dávno neplatí. Dnes totiž najdete mnoho studií, které tyto klinické zkušenosti nejen potvrzují, ale vysvětlují i vědecké poznatky, které za nimi stojí, především v úpravě mikrobiomu a děravého střeva.

Doplňky, které prokazatelně pomáhají zmírnit problémy s řečí u autismu

Jak bylo uvedeno výše, nedostatek vitamínů a minerálů může způsobit nebo přispět k problémům s řečí u autistů. V důsledku toho může lékař k jejich řešení použít doplňky stravy.

Níže naleznete seznam doplňků stravy, které podle vědeckých výzkumů mohou pomoci s řečí.

Vitamin B12 (methylkobalamin)

Vitamin B12 (kobalamin) je nezbytný vitamin, který tělo potřebuje pro mnoho funkcí, včetně vývoje, poznávání, energie a stabilizace nálady. Kromě toho B12 propojuje folátový cyklus s metylačním cyklem a může být použit k léčbě redoxních abnormalit. Účinnost léčby metylkobalaminem a kyselinou folinovou na adaptivní chování u dětí s autistickou poruchou souvisí s redoxním stavem glutathionu.
Při léčbě B12 a kyselinou folinovou bylo pozorováno pozoruhodné zlepšení (např.: šestiměsíční zlepšení řeči během tří měsíců!).

Kyselina folinová nebo 5MTHF (metyltetrahydrofolát)

Nedostatek 5MTHF způsobuje funkční nedostatek folátů a dokonce i nedostatek mozkových folátů. To může způsobit poruchy řeči. Doplňky stravy, kyselina folinová a 5MTHF, proto mohou tyto nedostatky řešit. Mozkový deficit folátu vyžaduje vyšší dávkování.

Omega-3 mastné kyseliny

Omega-3 mastné kyseliny patří do skupiny esenciálních mastných kyselin, které pomáhají řeči a soustředění. Vaše tělo si omega-3 mastné kyseliny nedokáže samo vyrobit, takže je musíte získávat ze stravy.

Metaanalýza: Doplněk omega-3 mastných kyselin může zlepšit hyperaktivitu, letargii a stereotypii u dětí s poruchami autistického spektra: metaanalýza randomizovaných kontrolovaných studií.

L-Carnosine

L-Karnosin je přirozeně se vyskytující aminokyselina, která se nachází ve vysokých koncentracích ve svalové, srdeční a mozkové tkáni. Lékaři ji používají při léčbě onemocnění jater, Alzheimerovy choroby a rakoviny. V níže uvedené studii se u dětí s autismem, kterým byl podáván L-karnosin, výrazně zlepšilo chování, socializace a komunikace a zvýšilo se porozumění řeči.

Creatine

Kreatin je aminokyselina, která dodává energii svalům prostřednictvím krve. Naproti tomu kreatinin je biologický odpad vznikající při metabolismu kreatinu a vylučovaný z těla močí. Pokud je kreatinin nízký, může být kreatininu málo. Podle studií, pokud máte dítě, které má nízký svalový tonus a nepřibírá na váze, má málo energie a tím má opožděný vývoj nebo řeč, pak zkontrolujte jeho SNP z krve. Pokud má tento SNP ++, může mít nedostatek kreatinu.

L-Carnitine

L-karnitin je důležitá aminokyselina, která zlepšuje funkci mitochondrií, a tím možná zlepšuje řeč. Je dostupný na lékařský předpis nebo volně prodejný.

Koenzym Q10

Ubichinol je biologicky dostupná forma CoQ10. Pomáhá mitochondriím produkovat energii a vytvářet ATP, který vaše tělo potřebuje k provádění všech svých funkcí. V řadě studií se ukázalo 21% zlepšení verbální komunikace při suplementaci Q10.

MSM (organická síra)

Je to protizánětlivý prostředek, který má mnoho zdraví prospěšných účinků. Studie prokázaly 42% zvýšení verbální komunikace.

B6 a hořčík

B6 je ve vodě rozpustný vitamin, který tělo potřebuje k tvorbě červených krvinek a neurotransmiterů. Hořčík je základní minerál, který potřebuje každá buňka v těle ke svému fungování. Hořčík i vitamin B6 hrají důležitou roli při poznávání a regulaci nálady.

Vitamin D

Mnoho dětí s autismem trpí nedostatkem vitaminu D. Důležité je testovat hladinu vitaminu D u dítěte, protože ta by se měla pohybovat mezi 50 a 80.

Železo

Minerální železo hraje důležitou roli v kognitivním a motorickém vývoji. Nedostatek železa může zvýšit závažnost příznaků autismu, včetně nedostatku řeči. Příliš mnoho železa může být toxické, proto byste NEMĚLI začít s jeho doplňováním, pokud nejste v péči lékaře, který sleduje hladinu železa i feritinu (zásoby železa).

Závěr a studie

Stručně řečeno, existuje mnoho zdravotních problémů, které mohou způsobit nebo přispět k problémům s řečí u dětí s autismem. Je důležité nahlížet na řečovou intervenci jak z terapeutického, tak z lékařského hlediska. Tím se zlepší výsledky a kvalita života vašeho dítěte. Koneckonců, když se člověk cítí lépe, zvyšuje se jeho schopnost učit se a rozvíjet nové dovednosti.

 Vitamin D levels in children and adolescents with autism

Improvement of neurobehavioral disorders in children supplemented with magnesium-vitamin B6. II. Pervasive developmental disorder-autism

Ubiquinol Improves Symptoms in Children with Autism

A prospective double-blind, randomized clinical trial of levocarnitine to treat autism spectrum disorders

L-Carnosine and Autism: Improving Language and Behavior in Children Diagnosed with Autistic Spectrum Disorder (ASD)

Fish oil capsules help children with speech disorders find their voices

Folinic acid improves verbal communication in children with autism and language impairment: a randomized double-blind placebo-controlled trial

Effectiveness of methylcobalamin and folinic acid treatment on adaptive behavior in children with autistic disorder is related to glutathione redox status

Translate »
Vyberte měnu